Over Ville de Bruxelles - Stad Brussel:

Aantal medewerkers 20
Het Departement Publiek Patrimonium zal als algemene missie hebben in te staan voor de oprichting en het onderhoud van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. Het is belast met het technisch beheer en het onderhoud van circa 300 openbare gebouwen, monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het bestudeert en verwezenlijkt renovatieprojecten, de restauratie en de oprichting van gebouwen van het openbaar onroerend patrimonium. De overheidsopdrachten in verband met deze domeinen worden eveneens door het departement behandeld. Het departement beschikt over een kader van 236 ambtenaren, arbeiders, techniekers en administratieve medewerkers. De investeringsbegroting dat aan het departement jaarlijks is toegekend bedraagt circa 25.000.000 €. De functioneringsbegroting bedraagt 6.000.000 €.

Jouw potentiele werkgever: