KU Leuven

Bij KU Leuven zijn de volgende vacatures:Bibliothecaris Technologiecampus De Nayer

Financieel projectbeheerder

Administratief Medewerker (50%)

Investment Manager Life Sciences, Biotech en Pharma

Investment Manager Life Sciences, Biotech en Farma

Verzekeringsadviseur polis- en schadebeheer groepsverzekering

Verzekeringsadviseur studentenongevallen en reisbijstand

Technicus Bouwkunde

Medewerker Communicatie en Events Letteren

Projectmedewerker Webdesign

FACS Core Lab Technician

Laboratoriumtechnoloog FACS Core

Administratief medewerker/financieel projectbeheerder

Programmacoordinator

Onderzoeksadviseur Internationale Fondsen

Kwaliteitszorgmedewerker onderwijs

Onderzoeksleider Gezondheidseconomie

Administratief en financieel coordinator

Communicatiemedewerker

Medewerker communicatie en events
12

Over KU Leuven:

De experimentele onderzoekslaboratoria van het Departement Cardiovasculaire Wetenschappen zijn gelegen op de Campus Gasthuisberg. Het onderzoek naar de hartfunctie in hartlijden, hartfalen en ritmestoornissen gebeurt in de eenheden Cardiologie, Cardiale Heelkunde, Cardiovasculaire Beeldvorming en Dynamica, Cardiovasculaire Ontwikkelingsfysiologie, en Experimentele Cardiologie en omvat zowel basiswetenschappelijk als klinisch onderzoek. Voor het onderzoek is er nood aan een enthousiaste medewerker die vanuit een grondige expertise, operationele en coördinerende ondersteuning kan bieden in het onderzoek op geïsoleerd hartspierweefsel en –cellen. Vanuit deze expertise neemt de labo-coördinator ook departmentsbreed de zorg op voor de humane weefselstalen en bio-banking, en voor de ondersteuning van onderzoek op hartspierweefsel en –cellen vanuit andere groepen.
De functie is ingebed in de afdeling Experimentele Cardiologie.

Jouw potentiele werkgever: