KU Leuven

Bij KU Leuven zijn de volgende vacatures:Creatieve content manager Lcie

Entrepreneurial community manager

PhD position Mechanical Engineering

PhD position Psychology

Technisch verantwoordelijke / Preventieadviseur

HR en financien Medewerker

Anatomie Assistent

Doctoraatspositie

Stafmedewerker Onderwijs

PhD Position on Optimization of Plastic Sorting and Recycling

Laboratoriumtechnoloog

IT-ondersteuner Pc-klassen, Bibliotheken en Leercentra

Control Engineer astronomical instrumentation and telescopes

Control Engineer astronomische instrumenten en telescopen

Expert operator Fluorescence Microscopy

Expert operator Fluorescentie Microscopie

Stafmedewerker Onderwijsbeleid PPW

Technisch administratief medewerker

Administratief Medewerker Halftijds

Verantwoordelijke collectievorming en digitale bibliotheek
1234

Over KU Leuven:

Het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde voert onderzoek uit in diverse domeinen van de moderne fysica om de fundamentele fysica beter te begrijpen. Het departement bestaat uit verschillende onderzoekseenheden die actief zijn in fysische akoestiek en thermische fysica, biofysica, kern- en stralingsfysica, halfgeleiderfysica, vaste-stoffysica, theoretische fysica en sterrenkunde. Naast de internationale onderzoeksactiviteiten die meestal gefinancierd worden door nationale en internationale onderzoeksinstellingen, wordt er een divers bereik aan taken gerelateerd aan onderwijs en dienstverlening gerealiseerd. Het departement behoort tot de Groep Wetenschappen en Technologie, Faculteit Wetenschappen, en heeft momenteel ongeveer 350 vaste medewerkers.

De onderzoeksgroepen binnen het Laboratorium voor Fysica van de Zachte Materie en Biofysica (ZMB) bestuderen systemen variërend van zuivere zachte materie zoals moleculaire glasvormers tot puur biologische systemen zoals hersencellen. In het domein van zachte materiefysica, richten de onderzoeksactiviteiten van ons laboratorium zich op het verkrijgen van inzicht in orde-wanorde en structurele faseovergangen. Voor kleine moleculaire en polymeersystemen focussen we op relaxatiegedrag in systemen met zeer kleine afmetingen. Voor colloïdale systemen, die variëren van wormachtige micellen tot biologische bouwblokken zoals F-actine, is het onderzoek gecentreerd rond het effect van schuifstromingen. Voor biologische materialen zoals staafvormige virussen, DNA en zelf-assemblerende proteïne-nanostructuren bestuderen we ordevormingsgedrag, evenals interacties met anorganische materialen. Verder analyseren we de intrinsieke verbanden tussen structuur, structurele veranderingen, en de functionaliteit van biologische macromoleculen. Op het niveau van cellen en weefsel zijn we vooral geïnteresseerd in hun interactie met licht en in hun elektronisch gedrag en activiteit. Aanzienlijke inspanningen worden steeds gedaan om de instrumentatie te verbeteren om zo real-time informatie te verkrijgen over het structureel, thermisch en elastisch gedrag van biologische en zachte materialen met grote ruimtelijke resolutie en op tijdschalen tot picoseconden. Enkele voorbeelden van de beschikbare geavanceerde experimentele infrastructuur zijn hoge resolutie-calorimetrie, fotothermische en fotoakoestische technieken, scanning en volledig beeld vibrometrie, akoestische absorptiemetingen, poreuze materiaalkarakterisatie, en een opstelling voor virtuele akoestiek door real time convolutie. Het laboratorium heeft ook een lange traditie in het brede domein van akoestiek, gaande van fysische akoestiek over zaalakoestiek, psychoakoestiek tot bouwakoestiek (in samenwerking met de Afdeling Structurele Mechanica van het Departement Bouwkunde) en omgevingsakoestiek. Het onderzoek in akoestiek maakt gebruik van specifieke infrastructuur en akoestische ruimtes, evenals instrumentatie.

Jouw potentiele werkgever: