Onderzoeker Junior Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

KU Leuven

Leuven

Taken en verantwoordelijkheden


De junior-onderzoeker geeft uitvoering aan het project. Het gaat daarbij om de volgende taken:
 • Zet zelfstandig onderzoek op en voert dit uit.
 • Voert systematische zoekacties in literatuurdatabases uit.
 • Ontwikkelt een interview protocol en voert dit uit.
 • Bereidt voor en begeleidt een consensusbespreking.
 • Ontwikkelt hulpmiddelen om een nieuwe procedure (bv‘lange’ consultatie) optimaal te laten verlopen.
 • Verzamelt, verwerkt en analyseert data.
 • Schrijft wetenschappelijke publicaties voor internationale tijdschriften.
 • Presenteert resultaten bij wetenschappelijke bijeenkomsten.
 • Werkt samen met supervisoren, externe partners, ziekenhuisprofessionals en patienten.
 • Uitvoeren van bovenstaande taken met mogelijkheden tot een academische promotie.

Profiel kandidaat


 • Afgeronde Academische opleiding Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg, Master in de verpleegkunde en de vroedkunde.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.
 • Heeft een affiniteit met oncologisch onderzoek en met kwaliteit van zorgonderzoek.
 • Is in staat om zelfstandig onderzoek uit te voeren.
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden.
 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke Engelse en Nederlandse uitdrukkingsvaardigheden.
 • Beschikt over enige kennis van statistische methodiek (ook voor het verwerken van kwalitatieve data) en ervaring met statistiche programma’s zoals SPSS of is bereid deze te verwerven.
 • Heeft aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement.

Geboden wordt


 • Een contract als wetenschappelijk medewerker (50%) voor 2 jaar eventueel verlengbaar met startdatum zo snel mogelijk.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een dynamische universitaire omgeving waar initiatief en engagement worden gewaardeerd en waarin je je eigen talenten kan ontplooien.

Meer informatie


Sollicitatieprocedure
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Patrik Vankrunkelsven, tel.: +32 16 37 73 06, mail: patrick.vankrunkelsven@kuleuven.be of prof. dr. Bert Aertgeerts, tel.: +32 16 37 72 78, mail: bert.aertgeerts@kuleuven.be.


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke vacatures


Quality Engineer

Research manager afdeling Hepatologie

Acceptance and commitment therapy in real life in psychosis

PhD Position on Optimization of Plastic Sorting and Recycling

Instrument specialist acoustics and thermal physics

Over KU Leuven:

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) engageert zich om excellent en relevant onderzoek te verrichten. We leiden studenten geneeskunde en huisartsen op en ondersteunen alle actoren in de gezondheidszorg. Dit doen we vanuit een interactief netwerk om zo een innovatieve en vooraanstaande rol te spelen in het beleid en de organisatie van zorg in Vlaanderen en de wereld met als doel patiënten een kwaliteitsvolle en respectvolle zorg aan te bieden in een gezondere samenleving.

We zoeken een onderzoeker voor volgend project:

Het behandelen van een patiënt met kanker is teamwerk geworden, met de betrokkenheid van veel verschillende disciplines. Echter, hoe meer disciplines, hoe ingewikkelder de coördinatie is. Een antwoord op deze groeiende complexiteit vormen de “Multidisciplinaire oncologische consulten (MOCs)”. Na 10 jaar toepassing ervan in de praktijk zijn de MOCs door het RIZIV (via KCE) geëvalueerd. Eén van de belangrijkste conclusies uit het KCE-rapport is dat de MOCs in grote mate bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de oncologische zorg in België, maar dat de deelnamegraad van de huisartsen erg laag is. Gemiddeld bedraagt de aanwezigheid bij het MOC overleg 2,7%, ondanks vele initiatieven om de aanwezigheid van de huisarts te verbeteren. Om de patiëntgerichtheid van de zorg te verbeteren, is deze deelname juist zeer van belang. Kom op tegen Kanker heeft in dezelfde richting geadviseerd, namelijk dat er bij de beslissing omtrent een kankerbehandeling meer ruimte gecreëerd moet worden om de patiënt in een ruimer kader te zien en rekening te houden met zijn/haar individuele wensen en voorkeuren, sociale context, co-morbiditeiten, etcetera.
Aangezien er na tien jaar MOC op het vlak van inbreng van de patiëntenvoorkeuren via de huisarts tijdens het MOC geen vooruitgang werd geboekt, willen we nieuwe wegen verkennen en wordt voor een innovatieve aanpak gekozen: de inbreng moet waarschijnlijk na het MOC gebeuren. De MOCs hebben zeker de verdienste om de inzichten van verschillende specialismen bij elkaar te brengen, dat blijft zo. Maar wij willen de betrokkenheid van de patiënt bij de belangrijkste besluitvorming rondom behandeling zelf drastisch verhogen. Welke oplossingen mogelijk zijn zal blijken uit het onderzoek. Eén hypothese is dat dit kan worden bereikt door de zogenaamde ‘lange consultatie’, waar de door het MOC voorgestelde behandeling wordt besproken met de patiënt, te revaloriseren door op die consultatie de patiënt én de huisarts én de behandelende specialist samen te brengen om de besluiten van het MOC te bespreken en op maat aan te passen. Maar andere oplossingen kunnen uitgewerkt worden. Een voorwaarde is dat de MOC-besluiten meer open-ended zijn: verschillende opties moeten naast elkaar met voor en nadelen geformuleerd worden. De huidige aanbeveling die uit het MOC komt, is vaak een ‘single treatment’ optie, dat wordt ook in de huidige constellatie als een probleem ervaren.

Doelstellingen project:
1. Onderzoeken in welke mate deelnemers aan het MOC het haalbaar vinden om hun besluiten meer open-ended te formuleren (=verschillende behandelopties met hun voor en nadelen naast elkaar formuleren) en hoe dit kan bereikt worden.
2. Het definiëren van een procedure die aansluit op het MOC en die toelaat dat de uiteindelijke behandeloptie voldoende rekening wordt houdt met de wensen van de patiënt in zijn psychosociale context. Het is wenselijk dat in deze procedure de patiënt, de behandelende specialist en de huisarts inbreng kunnen hebben. Deze procedure moet toelaten dat de verschillende mogelijkheden afgewogen worden met hun voor en nadelen. Pas daarna wordt het behandelplan definitief gemaakt.
3. Nagaan in welke mate de patiënt, huisarts en medisch specialist dit een haalbare en efficiënte methode vinden voor de realisatie van een verhoogde inbreng van de voorkeuren en verwachtingen van de patiënt in het definitieve behandelplan.
4. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de patiënt in deze nieuwe benadering het beste ondersteund kan worden om een afgewogen beslissing te kunnen nemen en of huisarts en medisch specialist ook hulpmiddelen nodig hebben om deze procedure optimaal te laten verlopen.
5. Als laatste wordt een pilootstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid van de weerhouden procedure(s) gebruik makend van de resultaten uit de doelstelling 1 t/m 3.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
Universitair / Master
Beschikbaarheid
Parttime
Je kunt solliciteren tot:
9/05/2017


Zoek ook op JoBBsquare

OK Een totaal aanbod van vacatures, ook van uitzenders
OK Vacatures voor jou, zonder advertenties
OK Actuele vacatures in jouw mailbox