Business Controller Senior

KU Leuven

Leuven

Taken en verantwoordelijkheden


Het beheer, de controle en de aanwending van middelen wordt binnen KU Leuven opgevolgd a.d.h.v. een analytische boekhouding die de vorm aanneemt van een uitgebreid kredietensysteem.  Met 89.000 actieve kredieten worden de middelen ter beschikking gesteld van de centrale en decentrale entiteiten.  De dienst Fondsen & Kredietbeheer (ingebed binnen FP&B) waakt over het beheer, de operationele opvolging en de algemene gezondheid van deze analytische boekhouding. Deze vacature vervult hierin een sleutelrol:

1. Je staat in voor het beheer van het binnen KULeuven gehanteerde kredietensysteem en neemt hiertoe o.m. de volgende werkzaamheden op:
 • Je verfijnt/optimaliseert de methodiek voor de jaarlijkse aansluiting van de analytische boekhouding met de jaarrekening, en vertaalt deze aansluiting in recurrente rapporten en processen;
 • Samen met jouw team sta je in voor de operationele verwerking van de begrotingen, om zo de toegekende middelen ter beschikking te stellen binnen de verschillende geledingen van de universiteit;
 • Je bent het centraal aanspreekpunt voor de ontwikkeling van kredietprocedures, en waarborgt de consistentie en transparantie van de gehanteerde kredietprocessen.  Je documenteert de gehanteerde procedures opheldere wijze en staat in voor verdere kennisverspreiding hiervan.


2. Je geeft leiding aan het team “Fondsen- en Kredietbeheer” dat o.m. instaan voor de operationele en administratieve ondersteuning van de analytische boekhouding van KU Leuven.  Hiertoe vervul je de volgende kerntaken:
 • Je geeft rechtstreeks aansturing aan 3 medewerkers en coördineert de organisatie van de werkzaamheden;
 • Je waakt over de consistente, accurate en tijdige uitvoering van de processen die uitgevoerd worden door de medewerkers van Fondsen- en Kredietbeheer en neemt initiatief om deze verder te stroomlijnen;
 • Je treedt op als coach, met aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers. Je geeft feedback over de werkzaamheden en stimuleert het nemen van initiatieven voor procesverbetering. Je bent in staat om de operationele aspecten van de opvolging van de analytische boekhouding naadloos te integreren met de beheerscontroles die vervuld worden binnen de dienst FP&B.


3. Je werkt nauw samen met de Stafmedewerker Business Intelligence van de dienst FP&B voor de verdere uitbouw en opvolging van BI-projecten. Door jouw doorgedreven kennis van het kredietensysteem ben je in staat om een veelheid aan beleidsvragen te beantwoorden. Je wendt hiervoor de bestaande rapporten aan en neemt initiatief voor de ontwikkeling van nieuwe rapporten.
 
Je komt terecht in een gevarieerde, uitdagende job met groeipotentieel binnen een dynamische omgeving.  
Je vervult een sleutelrol, waarbij jouw competenties substantieel bijdragen tot de realisatie van het kwaliteitsvol financieel beleid dat de KULeuven beoogt. 
Je rapporteert aan het Hoofd Financiële Planning en Beleid.
 

Profiel kandidaat


Je behaalde een masterdiploma of behaalt een gelijkwaardig niveau door ervaring en beschikt over een stevige bedrijfseconomische achtergrond.
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring in financiële/beleidsrapporteringen en je hebt bij voorkeur ervaring met het aansturen van een team. Ervaring in audit strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over gedegen financieel-inhoudelijke en boekhoudkundige kennis en je hebt een grote belangstelling voor beleidsrapportering.
 • Je hebt een uitgesproken ICT-affiniteit. Ervaring met SAP (financiële modules en aangepast BI-tools) is een sterke troef. Je werkt vlot met MS-Office toepassingen waarbij een doorgedreven kennis van Excel en een analytisch inzicht noodzakelijk zijn.
 • Je hebt een vlotte pen bij het uitschrijven van nota’s en rapporten waarin kwaliteit en bruikbaarheid centraal staan.
 • Je bent een efficiënte, proactieve,resultaatgerichte, flexibele teamspeler die zeer zelfstandig kan werken.

Geboden wordt


Wij bieden een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een innovatieve omgeving met internationale uitstraling waar je kansen krijgt om je talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 7, 8 of zeer uitzonderlijk 9, afhankelijk van je ervaring en competenties.

Meer informatie


Sollicitatieprocedure
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Kim De Schutter, tel.: +32 16 32 99 65.


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke vacatures


Senior Accountant

Senior Accountant

Accountant - Boekhouder

Financial Controller bij Cras Wood Group

Conseiller Financière au sein de notre Contact Center

Over KU Leuven:

Met een 75-tal medewerkers zijn de Centrale Financiële Diensten (CFD) van de KU Leuven verantwoordelijk voor de begrotingsopmaak en -opvolging, de financiële administratie (algemene boekhouding, debiteuren- en crediteurenopvolging), het thesaurie- en vermogensbeheer en de centrale financiële rapportering van de universiteit. De CFD coördineren daarbij ook de uitbouw, het beheer en de controle van de universiteitsbrede financiële processen.


De dienst Financiële Planning en Beleid (FP&B) die bestaat uit 12 medewerkers, maakt deel uit van de Directie Financiële Diensten en staat in voor het ontwikkelen en ter beschikking stellen van de financiële beleidsinformatie aan de beleidsinstanties van de universiteit. Daartoe worden vier kernopdrachten vervuld:
1. opvolging van de overheidsfinanciering voor het hoger onderwijs in Vlaanderen (externe allocatie);
2. verdeling van de overheidstoelagen over de geledingen van de universiteit, conform de interne allocatiemechanismen en -beslissingen die, in beleidsvoorbereidende fase, binnen de dienst FP&B mee worden voorbereid, en die na de besluitvorming door de dienst worden uitgevoerd (interne allocatie);
3. financiële beheerscontrole op verschillende niveaus: de universiteit als geheel (beleidsbegroting), de financiering van de basisstructuren van de universiteit (middelenbegroting) en de begrotingsmatige opvolging van specifieke organisatorische eenheden (algemene en ondersteunende diensten / geïntegreerde academische activiteiten op locatie / …);
4. de coördinatie van het binnen de KU Leuven gehanteerde kredietensysteem en de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de managementrapportering binnen de universiteit.

Als senior business controller geef je aansturing aan het team "Fondsen- en Kredietbeheer" en vervul je binnen de dienst FP&B een sleutelrol door een eigen pakket verantwoordelijkheden op te nemen binnen de coördinatie van het kredietensysteem en de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de managementrapportering.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
Bachelor, Universitair / Master
Beschikbaarheid
Fulltime
Je kunt solliciteren tot:
8/05/2017


Zoek ook op JoBBsquare

OK Een totaal aanbod van vacatures, ook van uitzenders
OK Vacatures voor jou, zonder advertenties
OK Actuele vacatures in jouw mailbox