Zonesecretaris m/v/x

Stad Aalst

Aalst

Taken en verantwoordelijkheden


De zonesecretaris fungeert als juridisch expert en is verantwoordelijk voor volgende taken zoals beschreven in art. 49 van de Wet betreffende de Civiele Veiligheid:  •Hij/zij bereidt de vergaderingen van de raad en het zonecollege voor, houdt de agenda van deze vergaderingen bij, en stelt de notulen van deze vergaderingen op.
•Daarnaast bezorgt hij/zij de beslissingen, de zonale beraadslagingen, alsook alle nodige stukken voor de uitoefening van het toezicht, aan de bevoegde toezichthoudende overheid.
•Hij/zij garandeert de openbaarheid van bestuur.
•Tot slot stuurt de zonesecretaris het zonesecretariaat aan en biedt hij/zij beleidsondersteuning, met name binnen het financiële luik.


 

Profiel kandidaat


1.Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
2.een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
3.de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4.medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik dat bepaald is in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
5.voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
6.In het bezit zijn van een master diploma, of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, of laatstejaarsstudent zijn. Aan de voorwaarden bedoeld in punten 1, 3 en 6 moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum voor deze selectie. Aan de voorwaarden bedoeld in punten 2, 4 en 5 moet voldaan worden op datum van de aanwerving.

Geboden wordt


Arbeidsvoorwaarden•Weddeschaal A1a-A3a (brutowedde tussen 2928,63 €/maand en 5256,76 €/maand afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
•Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, ...)
•Aantrekkelijke verlofregeling
•Voltijds contract van onbepaalde duur
Kandidatuurstelling De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 19 januari 2017.  De volledige wervingsprocedure en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via team Selectie en Loopbaanontwikkeling. 

Solliciteren kan via e-mail 
Selectieprocedure 1)  Schriftelijk gedeelte op 15 februari 2017 2)  Mondeling gedeelte op 20 maart 2017 (Presentatieopdracht en interview. Voorafgegaan door een adviserend assessment center tussen 2 en 13 maart 2017)  Elk gedeelte is eliminerend.
 

Meer informatie


Alexandra Claus
053 72 33 34

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke vacatures


Assistant Exécutive pour CEO

Executive Assistant voor CEO

Administratief Notarieel Medewerker

Assistant / Assistante de Direction Générale

Diensthoofd patrimonium niveau A1a-A3a
ZOEK OOK IN 27.000 JOBS

Over Stad Aalst:

Aantal medewerkers 20
Aalst is een centrumstad met historische roots en een eigenzinnig trekje.De stadsorganisatie zoekt een medewerker met pit: teamverantwoordelijke Planning & Stadsvernieuwing
 

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
Bachelor, Universitair / Master
Beschikbaarheid
Fulltime
Je kunt solliciteren tot:
19/01/2017

Jouw potentiele werkgever: